Undervisningen og årstidsfestene

Jorden og mennesket lever i årets kretsløp. Det har vært rammen for å skape et belivende åndedrett i menneskets liv til alle tider. På vår skole gir denne pulserende rytmen forskjellige farger til året som barna lett kan orientere seg i, og denne rytmen skaper forventninger, gjenkjennelse og glede. Det gir et mangfold av muligheter til individuell kreativitet og tverrfaglig samarbeid med skuespill, resitasjon, sang, musikk og forming.

Det sosiale har en stor plass på vår skole, og årstidsfestene gir fine anledninger til felles feiringer for hele skolen. Festene vil naturlig nok ha forskjellige uttrykk og utforminger. Enkelte fester blir også feiret med familiene og venner utenom skoletiden, for eksempel lanternefest, julefest, karneval og sommeravslutning. Andre fester, som for eksempel Mikaeli (høstfest), Sankta Lucia, Sankt Nikolas, Hellige tre kongers fest og påskefest, feires i skoletiden.

  • Mikaelifest
  • Lanternefest St. Martin
  • Adventstiden
  • Jul
  • De hellige tre konger
  • Karneval
  • Påske
  • 17. mai
  • Sommerfest