Undervisningen og årstidsfestene

Jorden og mennesket lever i årets kretsløp. Det har vært rammen for å skape et belivende åndedrett i menneskets liv til alle tider. På vår skole gir denne pulserende rytme forskjellige farger til året som barna lett kan orientere seg i, og denne rytme skaper forventninger, gjenkjennelse og glede. Det gir et mangfold av muligheter til individuell kreativitet og tverrfaglig samarbeid med skuespill, resitasjon, sang, musikk og forming.

Det sosiale har en stor plass på vår skole og årstidsfestene gir fine anledninger til felles feiringer for hele skolen. Festene vil naturlig nok har forskjellige uttrykk og utforminger. Enkelte fester blir også feiret med familiene og venner utenom skoletiden for eksempel lanternefest, julefest, karneval og sommeravslutning. Andre fester som for eksempel Mikaeli (høstfest), Sankta Lucia, Sankt Nikolas, Hellige tre kongefest og påskefest feires i skoletiden.

  • Mikaelifest
  • Lanternefest St.Martin
  • Adventstiden
  • Jul
  • De hellig tre konger
  • Karneval
  • Påske
  • 17. mai
  • Sommerfest

Årstider