Den Sosiale Grunnlov

Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker blir større jo mindre den enkelte selv gjør krav på utbyttet av egen innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine medarbeidere, og jo mer hans egne behov ikke tilfredsstilles gjennom egne ytelser, men gjennom de andres. Alt som motarbeider dette prinsippet, må i lengden avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner

LjabruskolenLjabruskolen er en steinerskole for elever med spesielle behov. Den er godkjent som grunnskole og videregående skole for barn som har krav på tilpasset opplæring.

Ljabruskolen het tidligere Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo, og den ble startet i 1984 på initiativ fra noen foreldre til barn med spesielle behov. Skolen holdt til i leide lokaler i 25 år, blant annet på Hovseter i Oslo, før den i 2009 flyttet til egne nybygde lokaler på Ljabru. Samtidig skiftet skolen navn til Ljabruskolen.

Ljabruskolen har i dag 38 elever med en aldersspredning fra 7 – 20 år, fordelt på grunnskole og videregående trinn. Til grunn for undervisning ligger lærerplan for steinerskolene 2007.

Ljabruskolen søker daglig leder fra 1. august 2018

Les annonsen...


Inntak høsten 2018

VI HAR LEDIGE PLASSER HØSTEN 2018, FORTRINNSVIS I DE YNGSTE KLASSENE.


Påskemarked lørdag 17. mars, kl. 12-16


Julespill 2017

Fra julespill-øvelse desember 2017

Se bilder...


St. Nikolas 2017

6. desember feiret vi St. Nikolas. Det ble stor stas da selveste biskopen med sin sortmuskede Ruprecht ved sin side ankom salen.

Les mer og se bildene...


Innvielsen av det nyrestaurerte huset

Vi startet feiringen av nyåpning av det hvite huset inne i skolens hovedbygning. Der takket Ingrid både byggefolk, Røde Kors Barnehjelp, arkitekter, byggekomité, styret og mange flere. Gode krefter og intensjoner har strømmet oss i møte, det vi ikke vet, men av og til kan ane, er at andre usynlige hjelpere også virker rundt oss. Høyere krefter i naturen, i huset, i skolens virke og i våre hjerter.

Les mer...


Adventshagen 2017

ADVENTSHAGEN er en gammel tradisjon brukt både i hjem- og skole for barn/elever med spesielle behov.

Les mer og se bildene...


Lanternefest 2017

Les mer...


Mikaelifeiring 2017

Se bildene...


Ny skolegård og nytt uteområde

Nå er grunnarbeidet i skolegården ferdig! Vi har fortsatt mange morsomme planer for uteaktiviteter og beplantning. Målet er å få en frodig og sanselig skolehage, men dette må ennå vente til vi får flere midler.

Se bildene...


Påskemarked 2017

Suksess igjen! På årets påskemarked fikk vi endelig en smak av våren. Alle gjestene ble møtt av helgrillet påskelam og velklingende kor. Skolen bugnet av hjemmelagde produkter gjort av foreldre og alle på skolen. Kake kafeen var et syn. Vi gleder oss allerede til neste år som blir lørdag 17.mars 2018.

Se bildene...


Karneval 2017

Årets karneval, stor suksess!

Sykehusklovnen Jojo fra Sverige inspirerte oss gjennom flere dager. Alle fikk klovneneser på og vi lærte mange morsomme klovnestreker og gjorde spektakulære triks som ble vist på karnevalet. Torsdag 16.2 på ettermiddagen var nemlig alle familier invitert til klovnekarneval! Det ble servert masse deilig mat og vi avsluttet med en jublende glad boogiedans.

Vi takker alle som bidro til matbordet og ellers en stor takk til alle familier som gjorde dette til en uforglemmelig felles opplevelse!

Se bildene...


Skoletur juni 2016

Årets skoletur gikk til Merket i Tisleidalen i Valdres, som eies av Røde Kors. Vi nøt solrike og aktive junidager. Som dere ser var det stor glede og mange fine aktiviteter både for store og små.

Takk til Røde Kors, Bergesen stiftelsen og Gunnar Holst stiftelsen som gjorde det økonomisk mulig for oss å gjennomføre turen, og takk til alle entusiaster på Merket.

Les mer og se bildene...


Påske 2016

Noen glimt fra leting etter påskeegg.

Se bildene...


Skidag 2016

Takk til Røde Kors Barnehjelpen for nok en vellykket skidag. Glade og ivrige skigåere nøt dagen og bevertningen på Finnerud-hytta.

Se bildene fra årets skidag...


Arbeidskveld med foreldre til markedet vårt i 2016

Se bilder...


Ljabruskolens jubileumsforestilling på Empo TV

Se Empo TV sin videoreportasje av Ljabruskolens jubileumsforestilling


Ljabruskolens 30-års jubileum – Peer Gynt-forestilling

Se alle bildene fra forestillingen...


Men hvorfor akkurat Peer?

Les mer...


Lykkelig på Ljabruskolen

Les artikkelen på Steinerskole.no