Den Sosiale Grunnlov

Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker blir større jo mindre den enkelte selv gjør krav på utbyttet av egen innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine medarbeidere, og jo mer hans egne behov ikke tilfredsstilles gjennom egne ytelser, men gjennom de andres. Alt som motarbeider dette prinsippet, må i lengden avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner

LjabruskolenLjabruskolen er en steinerskole for elever med spesielle behov. Den er godkjent som grunnskole og videregående skole for barn som har krav på tilpasset opplæring.

Ljabruskolen het tidligere Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo, og den ble startet i 1984 på initiativ fra noen foreldre til barn med spesielle behov. Skolen holdt til i leide lokaler i 25 år, blant annet på Hovseter i Oslo, før den i 2009 flyttet til egne nybygde lokaler på Ljabru. Samtidig skiftet skolen navn til Ljabruskolen.

Ljabruskolen har i dag 38 elever med en aldersspredning fra 7 – 20 år, fordelt på grunnskole og videregående trinn. Til grunn for undervisning ligger lærerplan for steinerskolene 2007.

St. Nikolas

6. desember feiret vi St. Nikolas. Det ble stor stas da selveste biskopen med sin sortmuskede Ruprecht ved sin side ankom salen.

Les mer og se bildene...


Adventsspiral 2016

ADVENTSHAGEN er en gammel tradisjon brukt både i hjem- og skole for barn/elever med spesielle behov.

Les mer...


Lanternefest 2016

Les mer og se bildene...


Mikaelifeiring 2016

I år feiret den store videregående klassen Mikaeli på Holmenkollen hvor Landsbyene feiret sitt 50. års jubileum.
Dagen ble feiret på selveste Mikkelsmess 29. september.

Her på skolen startet festen i salen med legenden om Georg og dragen og klangfulle mikaelssanger. Skolens område ble fylt med sang, trommer og motsprøver. Vi avsluttet med varm, deilig dragesuppe med sverdbrød og drakk drageblod på amfiet.

Se bildene...


Påskemarked i 2017

Påskemarkedet i 2017 blir på lørdag 1. april.


Skoletur juni 2016

Årets skoletur gikk til Merket i Tisleidalen i Valdres, som eies av Røde Kors. Vi nøt solrike og aktive junidager. Som dere ser var det stor glede og mange fine aktiviteter både for store og små.

Takk til Røde Kors, Bergesen stiftelsen og Gunnar Holst stiftelsen som gjorde det økonomisk mulig for oss å gjennomføre turen, og takk til alle entusiaster på Merket.

Les mer og se bildene...


Påske 2016

Noen glimt fra leting etter påskeegg.

Se bildene...


Skidag 2016

Takk til Røde Kors Barnehjelpen for nok en vellykket skidag. Glade og ivrige skigåere nøt dagen og bevertningen på Finnerud-hytta.

Se bildene fra årets skidag...


Arbeidskveld med foreldre til markedet vårt i 2016

Se bilder...


Ljabruskolens jubileumsforestilling på Empo TV

Se Empo TV sin videoreportasje av Ljabruskolens jubileumsforestilling


Ljabruskolens 30-års jubileum – Peer Gynt-forestilling

Se alle bildene fra forestillingen...


Men hvorfor akkurat Peer?

Les mer...


Lykkelig på Ljabruskolen

Les artikkelen på Steinerskole.no


Skoletur til Hjerkinn

Gå til album...