Den Sosiale Grunnlov

Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker blir større jo mindre den enkelte selv gjør krav på utbyttet av egen innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine medarbeidere, og jo mer hans egne behov ikke tilfredsstilles gjennom egne ytelser, men gjennom de andres. Alt som motarbeider dette prinsippet, må i lengden avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner

LjabruskolenLjabruskolen er en steinerskole for elever med spesielle behov. Den er godkjent som grunnskole og videregående skole for barn som har krav på tilpasset opplæring.

Ljabruskolen het tidligere Helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo, og den ble startet i 1984 på initiativ fra noen foreldre til barn med spesielle behov. Skolen holdt til i leide lokaler i 25 år, blant annet på Hovseter i Oslo, før den i 2009 flyttet til egne nybygde lokaler på Ljabru. Samtidig skiftet skolen navn til Ljabruskolen.

Ljabruskolen har i dag 38 elever med en aldersspredning fra 7 – 20 år, fordelt på grunnskole og videregående trinn. Til grunn for undervisning ligger lærerplan for steinerskolene 2007.

Skoletur juni 2018

Årets skoletur gikk til Eidene på Tjøme, som eies av Røde Kors. Vi nøt solrike og aktive junidager. Som dere ser var det stor glede og mange fine aktiviteter både for store og små.

Hjertelig takk til Oslo Røde Kors Vestre, Bergesensstiftelsen, Stiftelsen Scheibler, Reidar og Gunnar Holst legat og Eckbos Legat som gjorde det økonomisk mulig for oss å gjennomføre turen, og takk til alle entusiaster på Eidene.

Se bildene...


Påske 2018

Noen glimt fra leting etter påskeegg.

Se bildene...


Skidag 2018

Hjertelig takk for nok en strålende skidag på Finnerud i mars, arrangert av Oslo Røde Kors.
Dette er et av vinterens lyse høydepunkt der både barn og voksne kan boltre seg i aktiviteter i snøen. Vi setter stor pris på dette initiativet.

Se bildene...


Påskemarked

En stor takk til alle som kommer år etter år og bidrar til mye glede på vårt årlige påskemarked. På gjensyn lørdag 6. april 2019.


Forberedelser Påskemarked 2018

Se bilder...


Karneval 2018

Først i leken blir mennesket mest seg selv!
Lek er den høyeste form for forskning. A Einstein
Det LEKENDE mennesket/barnet lærer i spennet mellom utfordring og mestring. Humor gir motivasjon og lærermodus…kloke ord fra en gammel rev

Se bildene...


Julespill 2017

Fra julespill-øvelse desember 2017

Se bildene...


St. Nikolas 2017

6. desember feiret vi St. Nikolas. Det ble stor stas da selveste biskopen med sin sortmuskede Ruprecht ved sin side ankom salen.

Les mer og se bildene...


Innvielsen av det nyrestaurerte huset

Vi startet feiringen av nyåpning av det hvite huset inne i skolens hovedbygning. Der takket Ingrid både byggefolk, Røde Kors Barnehjelp, arkitekter, byggekomité, styret og mange flere. Gode krefter og intensjoner har strømmet oss i møte, det vi ikke vet, men av og til kan ane, er at andre usynlige hjelpere også virker rundt oss. Høyere krefter i naturen, i huset, i skolens virke og i våre hjerter.

Les mer...


Adventshagen 2017

ADVENTSHAGEN er en gammel tradisjon brukt både i hjem- og skole for barn/elever med spesielle behov.

Les mer og se bildene...


Lanternefest 2017

Les mer...


Mikaelifeiring 2017

Se bildene...


Ny skolegård og nytt uteområde

Nå er grunnarbeidet i skolegården ferdig! Vi har fortsatt mange morsomme planer for uteaktiviteter og beplantning. Målet er å få en frodig og sanselig skolehage, men dette må ennå vente til vi får flere midler.

Se bildene...


Påskemarked 2017

Suksess igjen! På årets påskemarked fikk vi endelig en smak av våren. Alle gjestene ble møtt av helgrillet påskelam og velklingende kor. Skolen bugnet av hjemmelagde produkter gjort av foreldre og alle på skolen. Kake kafeen var et syn. Vi gleder oss allerede til neste år som blir lørdag 17.mars 2018.

Se bildene...


Ljabruskolens jubileumsforestilling på Empo TV

Se Empo TV sin videoreportasje av Ljabruskolens jubileumsforestilling


Ljabruskolens 30-års jubileum – Peer Gynt-forestilling

Se alle bildene fra forestillingen...


Men hvorfor akkurat Peer?

Les mer...