Den Sosiale Grunnlov

Velferden i et fellesskap av samarbeidende mennesker blir større jo mindre den enkelte selv gjør krav på utbyttet av egen innsats, det vil si jo mer han gir av utbyttet til sine medarbeidere, og jo mer hans egne behov ikke tilfredsstilles gjennom egne ytelser, men gjennom de andres. Alt som motarbeider dette prinsippet, må i lengden avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner

Innvielsen av det nyrestaurerte huset

Vi startet feiringen av nyåpning av det hvite huset inne i skolens hovedbygning. Der takket Ingrid både byggefolk, Røde Kors Barnehjelp, arkitekter, byggekomité, styret og mange flere. Gode krefter og intensjoner har strømmet oss i møte, det vi ikke vet, men av og til kan ane, er at andre usynlige hjelpere også virker rundt oss.

Les mer...


Adventshagen 2017

ADVENTSHAGEN er en gammel tradisjon brukt både i hjem- og skole for barn/elever med spesielle behov.

Les mer og se bildene...


Lanternefest 2017

Martinus, oppkalt etter krigsguden «Mars» ble født i det som i dag er Ungarn i året 316 etter Kristus. Hans far var høy offiser i den romerske hær. Familien flyttet til Italia. Der fikk Martinus høre om Jesus og det han gjorde for de svake, syke og fattige. Men planen var at gutten skulle bli soldat og offiser som sin far. Og siden han var modig og flink, ble han fort offiser.

Les mer...


Adventshagen 2015

ADVENTSHAGEN er en gammel tradisjon brukt både i hjem- og skole for barn/elever med spesielle behov.

Les mer...


Ljabruskolens jubileumsforestilling på Empo TV

Se Empo TV sin videoreportasje av Ljabruskolens jubileumsforestilling


Lucia

Når desember morgenene er på sitt mørkeste og Lucia-toget kommer syngende inn i alle klasserommene på Ljabruskolen, vet vi at julen snart er her.


FN dagen

«Dona nobis pacem – gi oss fred». Skolen feiret, for første gang, FN-dagen 24.10.12. Vi hadde besøk av en egyptisk musiker som spilte arabiskmusikk. Hele skolen var samlet til et spennende måltid med deilig mat fra ulike land (maten hadde alle foreldrene laget!).

Pilegrimsvandring fra Ljabru til Santiago de Compostela

Onsdag morgen 30.5.2012 reiste Ljabruskolens videregående på en 10 dagers vandring i pilegrimenes fotspor i Spania. Se bilder fra turen og les teksten om hvordan det gikk av Frode Barkved som også var med.

Les mer...


Pilegrimsreise

Pilegrimsreise til Santiago de Compostela

Onsdag morgen 30.5.2012 reiste Ljabruskolen videregående på en 10 dagers vandring i pilegrimenes fotspor i Spania.

Les mer...


Minneord

Minneord til Ann Christin Vik Assaf
22.3.1953 - 12.7.2011

Les minneord...


Kristoffertunet

Kristoffertunet i tv-serie på NRK

I dette første programmet av NRKs nye serie «Underveis» møter vi Henrik Hammer og hans familie, som har funnet sitt liv på Camphill-kollektivet på Rotvoll i Trondheim. Her deler de måltider og jobb med mange andre. Og lønna fordeler de etter behov. Hammer mener dette gir økt livskvalitet og forståelse for ulikheter mennesker imellom.

Se programmet på NRKs Nett-TV.


Jeg husker reisene i storesøsters buss

Jeg husker reisene i storesøsters buss

Kronikk av Frode Barkved i Klassekampen 31.12.2011: «Der satt barn og voksne jeg aldri ble lei av å studere. Noen lo nesten hele tiden, delte ut klemmer og snakket med høye stemmer. Andre var lenket fast til buss-setene og slo ukontrollert med armene. En rødhåret mann imiterte trommer og trompeter mens han dirigerte et imaginært korps. Jeg elsket disse fremtoningene. Det skjedde noe hele tiden. Tidligere på 1920-tallet ble slike mennesker betegnet som «fullidioter», «tomme menneskehylstre», «verdiløst liv». I dette medisinske klimaet ble det første antroposofiske hjemmet for utviklingshemmede grunnlagt i Tyskland, og Rudolf Steiner ble spurt om medisinske og pedagogiske råd.»

Les artikkel.


Rudolf Steiner

The Challenge of Rudolf Steiner

Den britiske filmskaperen Jonathan Stedall ønsker å formidle historien om Rudolf Steiner til et bredere publikum. Han mener det haster for fortsatt er mange uvitende om Rudolf Steiners liv og verk, og den unike innsikten som forskningen hans bidro til innen fag som pedagogikk, medisin og landbruk. Filmen ble laget i forbindelse med Rudolf Steiner 150-års jubileum i 2011. Filmen kan kjøpes som DVD.

Se traileren fra dokumentarfilmen her.


Kulturøyer

Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker
med spesielle behov

Boken er utgitt på Antropos forlag (2010) og er skrevet av Bente Edlund som underviser i spesialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov – 1924-1990, bygger på Bente Edlunds doktoravhandling i spesialpedagogikk fra 2008. Helsepedagogikken ble formulert av Rudolf Steiner som en individuell terapeutisk og pedagogisk metode. Tanken om at de antroposofiske institusjonene skulle fungere som kulturelle øyer i en samtid på vei mot stupet, ble formulert av lederen og legen Ita Wegman under fremveksten av nasjonalsosialismen i Tyskland.

Les mer om boken her.