Skolerute

Skoleåret 2021/2022

August:
16. august – Første skoledag

Oktober:
4. til 8. oktober – Høstferie (uke 40)

November:
12. november – Planleggingsdag/skolefri

Desember:
21. desember – Siste skoledag før jul

Januar:
4. januar – Første skoledag

Februar:
21. til 25. februar – Vinterferie (uke 8)

April:
2. april – Påskemarked
11. til 18. april – Påskeferie

Mai:
17. mai – Grunnlovsdag
26. mai – Kristi himmelfartsdag
27. mai – Fridag

Juni:
6. juni – 2. pinsedag
16. juni – Siste skoledag
20. til 24. juni – AKS (uke 25)