Kontakt

Ljabruskolen
Ljabrubakken 50
1165 Oslo

Innkjøring: Ljabruveien 90

Telefon: 22 62 98 90
E-post: ljabruskolen@steinerskolen.no

Finn oss på kartet

Daglig leder
Ragnhild Anita Slettevold
Tlf: 22 62 98 93
E-post: Ragnhild.Anita.Slettevold@steinerskolen.no

Kontor
Elisabeth Lømo
Tlf: 22 62 98 90

Steinerskoleforbundet