Maleterapi
Et sunt sjeleliv lever i harmoni med sine følelser – mellom sympati og antipati, slik regnbuen oppstår mellom mørket og lyset. Ved bruk av farger styrkes følelseslivet og både livsprosessene så vel som åndedrettet påvirkes. Sjelen forbinder den egne indre verden med den ytre. Maleterapi kan harmonisere og berike det indre liv. Sansene aktiveres slik at en opplever mer enn tidligere, og bevisstheten stimuleres både i forhold til omgivelsene og en selv. Ved å tale til det sjelelige kan fargene igjen påvirke fysiologiske prosesser i kroppen. Eleven må ha hjelp til å komme inn i en terapeutisk – kunstnerisk prosess.

Denne aktiviteten er skapende og virker styrkende på mennesket. Gleden ved å skape noe er et vesentlig element i det maleterapeutiske arbeidet. Gjennom dette styrkes også selvtilliten.

Rytmisk massasje
Rytmisk massasje er en fysisk behandling. Massasje og oljedispersasjonsbad blir gitt for å harmonisere livsprosessene i kroppen. For å oppnå dette brukes det eteriske oljer og disse har forskjellige virkninger. Alt etter hva man som terapeut vil oppnå med behandlingen kan de ulike oljene virke blant annet beroligende, oppkvikkende, styrkende og ikke minst at man får bedre kontakt med seg selv og kroppen sin.

Denne form for massasje er utformet av legen Ita Wegman som også var fysioterapeut med kunnskap om den ”klassiske” svenske massasjen. Hun videreutviklet og modifiserte den klassiske massasjen ,slik at den skulle tjene hele mennesket, den kjennes som ”rytmisk massasje.”. Grunnkvaliteten er rytmen, hvor det primære er å bevare et skapende forhold mellom det ikke-fysiske og det fysiske menneske, eller kropp og sjel.

Helseeurytmi
Helseeurytmi er en fordypning av eurytmien. Her blir bevegelsesterapien tilpasset og tilrettelagt den enkelte elev og øvet i individuelle timer med terapeut.Liksom gymnastikken skal styrke den fysiske kropp, skal eurytmien styrke sjelelivet. Her stimuleres eleven til å gripe fatt i eget kroppsinstrument og egen vilje.