Terapi

Maleterapi
Et sunt sjeleliv lever i harmoni med sine følelser — i en god balanse mellom sympati og antipati, slik regnbuen oppstår mellom mørket og lyset. Ved bruk av farger styrkes følelseslivet, og både livsprosessene og åndedrettet påvirkes. Sjelen forbinder den egne indre verden med den ytre. Maleterapi kan harmonisere og berike det indre liv. Sansene aktiveres slik at en opplever mer enn tidligere, og bevisstheten stimuleres både overfor omgivelsene og en selv. Ved å tale til det sjelelige kan fargene igjen påvirke fysiologiske prosesser i kroppen. Eleven må ha hjelp til å komme inn i en terapeutisk — kunstnerisk — prosess.

Denne aktiviteten er skapende og virker styrkende på mennesket. Gleden ved å skape noe er et vesentlig element i det maleterapeutiske arbeidet. Gjennom dette styrkes også selvtilliten.

Rytmisk massasje
Rytmisk massasje er en fysisk behandling. Massasje og oljedispersasjonsbad blir gitt for å harmonisere livsprosessene i kroppen. For å oppnå dette brukes det eteriske oljer, og disse har forskjellige virkninger. Alt etter hva man som terapeut vil oppnå med behandlingen, kan de ulike oljene virke blant annet beroligende, oppkvikkende eller styrkende og ikke minst bidra til at mottakeren får bedre kontakt med seg selv og kroppen sin.

Denne formen for massasje er utformet av legen Ita Wegman, som også arbeidet som fysioterapeut basert på kunnskapen i den “klassiske” svenske massasjen. Hun videreutviklet og modifiserte den klassiske massasjen slik at den skulle tjene hele mennesket; det er denne formen som kalles “rytmisk massasje”. Grunnkvaliteten er rytmen, hvor det primære er å bevare et skapende forhold mellom det fysiske og ikke-fysiske menneske, eller kropp og sjel.

Helseeurytmi
Helseeurytmi er en fordypning av eurytmien. Her blir bevegelsesterapien tilpasset og tilrettelagt den enkelte elev og øvet i individuelle timer med terapeut. Liksom gymnastikken skal styrke den fysiske kroppen, skal eurytmien styrke sjelelivet. Her stimuleres eleven til å gripe fatt i sitt eget kroppsinstrument og sin egen vilje.