Terapi

Maleterapi
Et sunt sjeleliv lever i harmoni med sine følelser — i en god balanse mellom sympati og antipati, slik regnbuen oppstår mellom mørket og lyset. Ved bruk av farger styrkes følelseslivet, og både livsprosessene og åndedrettet påvirkes. Sjelen forbinder den egne indre verden med den ytre. Maleterapi kan harmonisere og berike det indre liv. Sansene aktiveres slik at en opplever mer enn tidligere, og bevisstheten stimuleres både overfor omgivelsene og en selv. Ved å tale til det sjelelige kan fargene igjen påvirke fysiologiske prosesser i kroppen. Eleven må ha hjelp til å komme inn i en terapeutisk — kunstnerisk — prosess.

Denne aktiviteten er skapende og virker styrkende på mennesket. Gleden ved å skape noe er et vesentlig element i det maleterapeutiske arbeidet. Gjennom dette styrkes også selvtilliten.

Rytmisk massasje
Rytmisk massasje er en fysisk behandling. Massasje og oljedispersasjonsbad blir gitt for å harmonisere livsprosessene i kroppen. For å oppnå dette brukes det eteriske oljer, og disse har forskjellige virkninger. Alt etter hva man som terapeut vil oppnå med behandlingen, kan de ulike oljene virke blant annet beroligende, oppkvikkende eller styrkende og ikke minst bidra til at mottakeren får bedre kontakt med seg selv og kroppen sin.

Denne formen for massasje er utformet av legen Ita Wegman, som også arbeidet som fysioterapeut basert på kunnskapen i den “klassiske” svenske massasjen. Hun videreutviklet og modifiserte den klassiske massasjen slik at den skulle tjene hele mennesket; det er denne formen som kalles “rytmisk massasje”. Grunnkvaliteten er rytmen, hvor det primære er å bevare et skapende forhold mellom det fysiske og ikke-fysiske menneske, eller kropp og sjel.

Helseeurytmi
Helseeurytmi er en fordypning av eurytmien. Her blir bevegelsesterapien tilpasset og tilrettelagt den enkelte elev og øvet i individuelle timer med terapeut. Liksom gymnastikken skal styrke den fysiske kroppen, skal eurytmien styrke sjelelivet. Her stimuleres eleven til å gripe fatt i sitt eget kroppsinstrument og sin egen vilje.

Kirefonetikk
Kirefonetikk ble utviklet av utviklet av logoped Alfred Bauer (1925-2008) og bygger på det antroposofiske menneskebildet.

Kirefonetikk er en terapiform som er rettet mot menneskets evne til å kunne fornemme språkets forskjellige lydkvaliteter.

Ved dannelse av alle lyder vil det oppstå en form i luftstrømmen. Ved hjelp av berøring og lett massasje overføres denne formen til eleven. Massasjen kan gjøres på rygg, ben eller armer.

Samtidig med at kroppen berøres uttaler kirefonetikeren den aktuelle lyde, slik at bevegelse og lyd blir en enhet. Denne kombinasjonen skaper en meget intens språkopplevelser, men gir også eleven en økt kroppsfornemmelse og styrker det sensoriske nervesystem.

Musikkterapi
Musikkterapi er i tillegg til å gi et alternativt uttrykksfullt språk, en aktivitet som tar sikte på å aktivt involvere elevene i oppdagelsen og bruken av enkle og intuitive musikkinstrumenter. Terapien stimulere også mulige fremtidige musikalske interesser. Deltakerne opplever sine fysiske evner, basert på deres personlige, motoriske og egne sanseopplevelser, med rytmiske lek/spill, lytting, forståelse av lyder og praktisk bruk av instrumenter. Forholdet og deltakelsen er også rettet mot å skape og styrke følelsen av samarbeid i gruppen. Aktivitetene er både individuelle og kollektive.

I musikk er det en iboende disposisjon for en ny evolusjon … i den er det noe profetisk for den fremtidige utviklingen.

Rudolf Steiner