Personvernerklæring for nettsiden

Slik behandler Ljabruskolen opplysninger om elever og foresatte:

 • Ljabruskolen arbeider seriøst og nøyaktig for at personlige opplysninger knyttet til elever ikke skal komme på avveie eller bli misbrukt.
 • Daglig leder er ansvarlig for at disse opplysningene blir brukt riktig og blir oppbevart på en trygg måte.
 • De opplysningene som vi har fått, bruker vi bare slik lover og regler sier at vi skal gjøre.
 • Alle ansatte vet at opplysningene bare skal brukes til det som er nødvendig for pedagogiske og terapeutiske tiltak.
 • Vi deler opplysningene utelukkende når det er nødvendig og i samsvar med norsk lovverk og gjeldende personvernregler.

Dette er de opplysningene som vi har og som vi bruker:

 • Navn på alle elever og deres foreldre eller foresatte med adresse, elevens fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.
 • Andre opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne holde kontakt med foreldre eller foresatte på riktig måte.
 • Opplysninger som vi har fått gjennom samarbeidet mellom skole og hjem.
 • Opplysninger om skolearbeidet til en elev.
 • Opplysninger om elevenes helse.

Slik oppbevarer vi opplysningene:

 • Elevvurderinger og opplysninger om fravær lagres i spesielle systemer for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie.
 • Når skolen mottar brev eller informasjon med personlige opplysninger om eleven, er vi spesielt nøye med at ingen får vite hva som står i brevet, unntatt den eller de av lærerne som trenger å vite om innholdet for å kunne gi god undervisning.
 • De opplysningene som det er viktig at bare noen få på skolen kjenner til, holdes nedlåst i skuffer eller arkivskap når opplysningene står på et papir. Digitale versjoner lagres kryptert og passordbeskyttet. Det er kun ansatte som står i profesjonell relasjon til den enkelte elev, som har tilgang til den type personopplysninger.
 • Vi ber om detaljert samtykke fra elever og deres foresatte før vi tar, oppbevarer eller publiserer bilder av elever.

Slik ivaretar vi datasikkerhet på skolen:

 • Maskinene er passord beskyttet og kryptert.
 • Vi bruker profesjonell sikkerhetsprogramvare som holdes permanent oppdatert.
 • Programvaren installert på maskinene stammer kun fra autoriserte kilder og holdes permanent oppdatert.
 • Våre backup-rutiner innebærer daglig kryptert lagring på servere lokalisert i Norge. Tjenesten leveres av KeepItSafe/Telsys, som leverer backup-løsninger til bedriftsmarkedet og helseforetak.

Så lenge tar vi vare på personlige opplysninger:

 • Årsrapporter/IOP blir tatt vare på for bestandig.
 • Andre notater tas vare på så lenge eleven går på skolen og lærerne mener de har nytte av notatene.
 • Når en elev slutter ved skolen, tar vi vare på navn og adresse slik at vi kan ta kontakt hvis myndighetene ber oss om det. Ellers vil vi bare bruke denne adressen når foresatte ønsker informasjon, invitasjoner o.l. fra skolen. Foresatte kan trekke denne tillatelse tilbake.

Kontakt skolen hvis du vil vite hvilke opplysninger skolen har lagret om eleven.

Sist redigert: 2019-02-26

Last ned dokumentet (PDF)