Pilegrimsreise til Santiago de Compostela

Onsdag morgen, 30. mai 2012, reiste elevene på Ljabruskolen videregående på en pilegrimsreise til Spania. Ungdommene skal på en ti dagers vandring i pilegrimenes fotspor; til katedralen i Santiago de Compostela. En av de første pilegrimer vi kjenner til, var biskop Gottskalk i 950 e.Kr. Han gikk alene. Nå er det våre ungdommers tur, og de skal gå sammen!

Elevene som er med på turen, er: Tellef, Hedda, Johann, Jenny, Andreas, Mathias og Timana. Med seg har de Helga, Louise og Fernando, som er lærere ved Ljabruskolen, og Frode, som er steinerskolelærer og generalsekretær i Antroposofisk Selskap. Louise har gått denne turen flere ganger tidligere, og hun er vår kjentmann!

Hvorfor pilegrimsferd?
I prinsippet begynner enhver pilegrimsvandring fra hjemmet og avsluttes ved målet. Derfor finnes det en lang rekke ruter gjennom Europa som fører til Santiago de Compostela. Ungdommene våre skal gå den siste delen, en rute på cirka 100 kilometer. Den går opprinnelig fra Saria til Santiago de Compostela, men siden de to siste dagene inn til Santiago er kjedelige etapper, legger de opp til at vandringen starter litt lenger unna, f.eks. i Astorga, og så tar de toget den siste biten til bygrensen. Dermed blir lengden den samme.

Under pilegrimsvandring bruker vi kroppen, vi kjenner på det fysiske, vi er ute i naturen, og vi er uten de vanlige forstyrrelsene og avbrekk som hverdagene inneholder. Vi opplever også et fellesskap; man må hjelpe hverandre og dra lasset sammen; vi kjenner at gruppen er viktig.

Det blir godt å gå disse dagene utenfor sin vante vei.

Pilegrimsreise Pilegrimsreise Pilegrimsreise Kart