Minneord til Ann Christin Vik Assaf – 22.3.1953 – 12.7.2011

Da Tara begynte i 1. klasse på vår skole, ble vi raskt kjent med hennes mor, Ann Christin. Hun fulgte sin datter tett og engasjert gjennom 14 års skolegang og var ofte å treffe på skolen. Alle ved skolen – både barn, unge og voksne – visste hvem hun var og fikk et spesielt forhold til henne. Mammaen til Tara hadde noe å si til hver og én, med raske og humoristiske kommentarer og med sin gode latter. Hun var personlig, raus, varm og inkluderende og med et smittende humør. Mange fikk et nært forhold til henne.

Hennes engasjement for skolen var stort, noe som hun bl.a. viste gjennom sin ukuelige innsats på de årlige julemarkedene. I mange år var hun så avgjort «julemarkedets dronning», med alt det intense arbeidet dette innbar. Den store iveren og gleden som hun gikk inn for oppgaven med, smittet over på andre. Her fikk Ann Christin virkelig bruk for sitt store sosiale talent.

Ann Christin anså omsorgen for Tara som sin livsoppgave. For Tara og hennes utvikling strakte hun seg langt på alle måter og tok lite hensyn til egen helse og egne behov. Etter hvert sviktet helsen og gjorde hverdagslivet tiltakende strevsomt for henne. Hun drømte nok om å reise verden rundt når Tara ble ferdig med skolen og var etablert. Dessverre ble det annerledes.

Ann Christin klarte akkurat å følge Tara til hun hadde avsluttet sin skolegang og var blitt 21 år. Vi husker henne så godt da hun 22. juni 2011 stilte opp på skolens sommeravslutning, som samtidig markerte Taras avskjed fra skolen. Hun var preget av sykdom og skulle opereres for brystkreft noen dager senere. Likevel hadde hun forberedt en personlig blomsterbukett til hver enkelt på skolen som takk for alle disse årene. Vi ble alle sterkt berørt av hennes store omtanke.
Ann Christin døde 12. juli 2011. Vi vil minnes hennes livlighet, hennes store hjerte og hennes omsorg. Hun vil alltid ha en enestående plass ved vår skole.

Skolen har fått en gave fra Taras familie i forbindelse med bisettelsen. Vi valgte å kjøpe en skulptur som er til minne for Ann-Christin. Den står foran hovedinngangen på skolen.

Kollegiet på Ljabruskolen