Lanternefest 2015

«Vær ikke redd for mørket
for lyset bor i det.
Først etter mørkets frembrudd
blir stjernene å se.
I øyets lyse iris
har du en mørk pupill
og mørket er alt som lyset
skjelvende lengter til.
Vær ikke redd for mørket
vær ikke redd for det
som bærer lysets hjerte
lik en fugl i nattens tre.»

Erik Blomberg