Kulturøyer – antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov

Boken er utgitt på Antropos forlag (2010) og er skrevet av Bente Edlund, som underviser i spesialpedagogikk ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo. Kulturøyer – Antroposofiske tiltak for mennesker med spesielle behov – 1924–1990, bygger på Bente Edlunds doktoravhandling i spesialpedagogikk fra 2008. Helsepedagogikken ble formulert av Rudolf Steiner som en individuell terapeutisk og pedagogisk metode. Tanken om at de antroposofiske institusjonene skulle fungere som kulturelle øyer i en samtid på vei mot stupet, ble formulert av lederen og legen Ita Wegman under fremveksten av nasjonalsosialismen i Tyskland.

Les mer om boken her.