Kristoffertunet i tv-serie på NRK

I dette første programmet av NRKs nye serie «Underveis» møter vi Henrik Hammer og hans familie, som har funnet sitt liv i Camphill-kollektivet på Rotvoll i Trondheim. Her deler de måltider og jobb med mange andre. Og lønna fordeler de etter behov. Hammer mener dette gir økt livskvalitet og forståelse for ulikheter mennesker imellom.

Se programmet på NRKs Nett-TV.