6. januar kommer Kaspar, Melchior og Baltazar (de Hellige tre konger) og gir sine gaver til Jesusbarnet.
Helt fra tidlig av, har dette vært en avslutning på julen.