De hellige tre konger

6. januar kommer Kaspar, Melchior og Baltazar (de Hellige tre konger) og gir sine gaver til Jesusbarnet.
Helt fra tidlig av har dette vært en fast avslutning på julen.