Adventshagen 2015

ADVENTSHAGEN er en gammel tradisjon brukt både i hjem og skole for barn/elever med spesielle behov.

På skolen vår innleder vi advent med den. I midten av en spiralform, i et mørkt rom, står et stort, tent lys. Spiralen er laget av granbar, og er pyntet med stjerner og blomster. En voksen kledd i engeldrakt viser veien inn i spiralen og tenner sitt eple-lys, går ut igjen og setter det ned i spiralen. Hver av de yngste elevene gjør det samme. Symbolsk sett går de først inn til seg selv for så å vende ut igjen i fellesskapet. Engelen ledsager hvert barn. Det spilles lyremusikk og sang mens det hele pågår. Etter hvert blir mange små lys til et vakkert lyshav som skinner i mørket.

Festens mål er å vekke inderlighet og ærefrykt i barna, og vi ønsker at de bærer med seg erindringen om dette lyshavet og musikken pluss den gode stillheten.

Adventshagen 2015