Nytt musikkterapirom

Skolen har fått nytt musikkterapirom

I musikk er det en iboende disposisjon for en ny evolusjon … i den er det noe profetisk for den fremtidige utviklingen.

Rudolf Steiner

Musikkterapi er i tillegg til å gi et alternativt uttrykksfullt språk, en aktivitet som tar sikte på å aktivt involvere elevene i oppdagelsen og bruken av enkle og intuitive musikkinstrumenter. Terapien stimulere også mulige fremtidige musikalske interesser. Deltakerne opplever sine fysiske evner, basert på deres personlige, motoriske og egne sanseopplevelser, med rytmiske lek/spill, lytting, forståelse av lyder og praktisk bruk av instrumenter. Forholdet og deltakelsen er også rettet mot å skape og styrke følelsen av samarbeid i gruppen. Aktivitetene er både individuelle og kollektive.