Ljabruskolen er en steinerskole for elever med behov for særskilt tilrettelagt undervisning. Skolen tar imot barn og unge med utviklingshemning og andre lærevansker, og har per i dag 39 elever fordelt på grunnskole og videregående trinn. Det er også knyttet en skolefritidsordning (SFO/AKS) til skolen, som holder til på Hauketo i et tiltalende skoleanlegg bestående av nye og nyrestaurerte bygninger.  Se bilder av det nyrestaurerte bygget og bilder av skolegården.

Til stillingen som daglig leder for Ljabruskolen hører følgende oppgaver

  • Ansvar for å lede den langsiktige pedagogiske og organisatoriske utviklingen i tråd med skolens overordnede profil. Daglig leder har også ansvar for skolens daglige drift i nært samarbeid med skolens kollegium.
  • Drive skolen i samsvar med friskoleloven og andre lover og forskrifter som regulerer driften. Leder har også personalansvar og er HMS-ansvarlig, og skal samarbeide tett med skolens øvrige organer.
  • Ansvar for at driften er i henhold til budsjett og skolens økonomiske situasjon.

Vi søker en person med følgende kvalifikasjoner

  • Godkjent steinerpedagogisk utdanning og praksis eller annen relevant pedagogisk eller sosialfaglig utdanning i kombinasjon med steinerpedagogisk erfaring, samt god kjennskap til elevgruppen som skolen retter seg mot.
  • Søkere må ha kompetanse og erfaring innenfor pedagogisk ledelse og administrasjon.
  • Daglig leder må kunne holde et overblikk og handle i tråd med langsiktige planer, og samtidig kunne håndtere hverdagens små og store utforutsette hendelser.

Vi tilbyr

  • En flott gruppe elever og aktive foreldre som er glade i skolen, og som bidrar til å skape et godt miljø.
  • En levende skoleorganisme i god utvikling med kvalifiserte og engasjerte medarbeidere som samarbeider godt.
  • En veldrevet skole med en sunn økonomi og et oppgradert og funksjonelt skoleanlegg, så vel ute som inne.
  • Lønn etter avtale.

Ansettelse fra: 1. august 2018

Søknadsfrist: 20. mars 2018

Har du spørsmål eller ønsker du mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Ingrid Braune, tlf. 22 62 98 93/90, epost ingrid.braune@steinerskolen.no.

Søknaden sendes Ljabruskolen, Ljabrubakken 50, 1165 Oslo, v/daglig leder, ingrid.braune@steinerskolen.no.