Karneval 2018

Først i leken blir mennesket mest seg selv!
Lek er den høyeste form for forskning. A Einstein
Det LEKENDE mennesket/barnet lærer i spennet mellom utfordring og mestring. Humor gir motivasjon og lærermodus…kloke ord fra en gammel rev